Smart ERP og forretnings- system i skyen
  • Økt lønnsomhet
  • Økt kontroll
  • Økt effektivitet
  • Økt produktivitet
KONTAKT OSS

Bransjer

Telaris er tilpasset til ulike bransjer

Våre løsninger

Løsninger er spesielt tilpasset deres formål og behov
Telaris
Prosjektstyring
ERP
Integrasjon mot andre systemer
Ressursplanlegging
CRM - tilbud / kontrakt
Timeføring
Driftsøkonomi
Ordrestyring
Endringsordre
Lager og logistikk
Personellstyring
Rapporter / KPI
Kvalitetskontroll
RUH, HMS og avvik
Digitale prisfiler
Produktflyt
Digitale sjekklister
QR-kode og etiketter
Telaris FDV
Digitale sjekklister
Prosedyrer
Digitale oppgaver
QR-kode og etiketter
Timeføring
Rapporter og dokumentasjon
Objekter
Kvalitetskontroll
RUH, HMS og avvik
Produksjonsplanlegger
Produktflyt
Prosedyrer
Rapporter / KPI
Lager og logistikk
Driftsøkonomi
QR-kode og etiketter
Timeføring
Digitale sjekklister
Objekter
Kvalitetskontroll
RUH, HMS og avvik
Digitale oppgaver

Telaris hjelper deg med det digitale skiftet

Telaris har sammen med ledende aktører i markedet utviklet et forretningssystem som ivaretar alle prosesser og oppgaver i din bedrift. Gjennom et fleksibelt og lettfattelig brukergrensesnitt hjelper vi deg med å øke effektiviteten med smarte løsninger på kompliserte oppgaver.

Om du skal følge opp tilbud, registrere ordre, gjøre innkjøp, skrive timer, fakturere eller dokumentere et stykke arbeid, vil Telaris forenkle jobben. Systemet integreres smidig med jasse/betalingsterminaler og ditt regnskapssystem

Forenkler og digitaliserer

Telaris gjør manuelle oppgaver og døde dokumenter om til levende prosesser. Få fullstendig kontroll og oversikt over egne og andres gjøremål – i sanntid!

Lett å bruke

Å bruke Telaris er enkelt og selvforklarende. Du skal ikke bruke tid på å forstå verktøyet, men heller på å utføre jobben. Brukergrensesnittet er skapt i samarbeid med industrien.

Virker overalt

Telaris er en skybasert tjeneste som du kan bruke via en nettleser på mobil, nettbrett eller datamaskin. Du trenger verken egen server, nedlasting eller installasjon for å komme i gang.

Kontakt Oss
Noen av våre kunder

Integrasjoner

Nyheter

Metstrade Amsterdam 2022

Les mer
Se mer

Vil du vite mer om Telaris ?